This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Use code 'WEDDING' for 10% OFF of all new SS24 items and all bridal pieces!

Széchenyi Terv Plusz

A kedvezményezett neve: NANA'S FASHION Korlátolt Felelősségű Társaság


A fejlesztés tárgya, célja: Modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodást segítő fejlesztések a NANA'S Fashion Kft-nél


A támogatás összege:  9 690 450 Ft

A támogatás mértéke: 70%


A projekt: 


A Nana’s Fashion Kft. a pályázat keretén belül egyrészt kapacitásnövelést hajtott végre a gyártói vonalon, másrészt hatékonyságnövelő beruházás is megvalósult a gyártás és az értékesítés terén. A kapacitásnövelést új varrógépekkel, szabászgép szabászasztallal, szabásminta tartó állványok beszerzésével valósította meg a társaság. Ezekkel a gépekkel termelékenyebbé tehették a gyártás. Szükséges volt új laptop/telefonok beszerzése is. Ezekkel a gépekkel a társaság stratégiájára jellemző egyedi gyártás és értékesítés tehettük hatékonyabbá. Az értékesítés hatékonyságának további növelését az online shop fejlesztésével valósította meg a Nana’s Fashion Kft. Sikerült nagyobb fókuszt helyezni az internetes értékesítésre, ennek megfelelően célunkul tűztük ki, hogy még felhasználóbarátabbá tegyük az online és social media marketing tevékenységeket. A megvalósult fejlesztés így mindenképpen hozzájárult a társaság versenyképességének növeléséhez is.  


A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.09.30.

________

 

Name of the beneficiary: NANA'S FASHION Limited Liability Company

The subject and purpose of the development: Developments helping to adapt to modern business and production challenges at NANA'S Fashion Kft.

The amount of the subsidy: HUF 9,690,450
Intensity of support: 70%

The project:

Within the scope of the tender, Nana's Fashion Kft., on the one hand, increased the capacity of the production line, and on the other hand, efficiency-enhancing investment was realized in the field of production and sales. The company realized the increase in capacity by purchasing new sewing machines, a tailoring table, and racks for holding patterns. With these machines, they were able to make production more productive. It was also necessary to get new laptops/phones. With these machines, we were able to make the unique production and sales typical of the company's strategy more efficient. Nana's Fashion Kft. further increased the efficiency of sales through the development of the online shop. We managed to place a greater focus on internet sales, accordingly we set our goal to make online and social media marketing activities even more user-friendly. Thus, the realized development certainly contributed to increasing the company's competitiveness.

Planned completion date of the project: 30.09.2022.

 

Cart

No more products available for purchase